logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Analiza matematyczna, zadanie nr 4491

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

mate_matykaa
postów: 117
2016-04-22 19:11:10

1.napisz równania stycznych do wykresu funkcji: f(x)=(2$x^{2}$−1)/(x) z których każda razem z
osiami współrzędnych ogranicza trójkąt o polu równym 1.
2.znajdź punkty styczności do wykresu funkcji y=$x^{2}$−2x+4 przechodzących przez punkt (1,2).
3.dana jest funkcja f(x)=a$x^{2}$+x+b, gdzie a,b sa parametrami rzeczywistymi.podaj wartości
parametrów a,b oraz wzór funkcji f, której wykres przechodzi przez punkt A=(1,5) i prosta
y=2x+3 jest styczna w punkcie A do wykresu tej funkcji.


janusz78
postów: 820
2016-04-22 20:34:20

Zadania: 1,2 - nieczytelny zapis treści.

Zadanie 3

Wykres "przechodzi" przez punkt A , gdy współrzędne punktu A spełniają równanie wykresu funkcji


$ 5 = a\cdot 1^2 +1 + b $ (1)

Prosta jest styczna do wykresu w punkcie, gdy współczynnik kierunkowy prostej jest równy współczynnikowi kierunkowemu stycznej w punkcie A

$ 2 = f'(1)= (2ax +1)_{x=1}$ (2)

Z układu (1), (2) oblicz wartości $ a,\ \ b. $

Wiadomość była modyfikowana 2016-04-22 20:35:19 przez janusz78

mate_matykaa
postów: 117
2016-04-22 20:57:11

...(2$x^{2}$-1 )x...
...y=$x^{2}$-2x+4...


mate_matykaa
postów: 117
2016-04-22 21:01:14

wyszło mi: a=1,2 b=7/2 :D


mate_matykaa
postów: 117
2016-04-22 21:08:58

wyszło mi: a=1,2 b=7/2 :D


tumor
postów: 8070
2016-04-22 21:39:40

1.
Jeśli wzorem jest $\frac{2x^2-1}{x}$
to:

liczymy pochodną $f`(x)=2+\frac{1}{x^2}$

styczna w $x_0$ to $y=f`(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

Policz dla takiej stycznej pole trójkąta, jaki tworzy ona z osiami układu. $x_0$ jest niewiadomą w zależności od której będzie zmieniać się pole.


2. $y=x^2-2x+4$

Jak wcześniej: pochodna, styczna w $x_0$. I rozwiązujemy, dla jakiego $x_0$ styczna przechodzi przez zadany punkt.

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj