logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Statystyka, zadanie nr 4645

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

123abc
postów: 4
2016-06-02 00:41:30

1. Student w czasie egzaminu odpowiada na 3 pytania. Aby zdać egzamin musi odpowiedzieć na co najmniej 2 pytania. Prawdopodobieństwo , że odpowiedź na pojedyncze pytanie jest poprawna wynosi 0,8. Oblicz prawdopodobieństwo, że student obleje egzamin.

2. W pięciu wylosowanych województwach średnia stopa bezrobocia wynosiła 18% a odchylenie standardowe 3%. Zakładając, że stopa bezrobocia ma rozkład normalny, wyznacz przedział ufności dla średniej stopy bezrobocia na poziomie ufności 0,9.

3. Pewna hurtownia skupuje jajka z trzech ferm w stosunku ilościowym 5:2:3. Ferma pierwsza dostarcza 5% jajek uszkodzonych, druga 8%, trzecia 4%. Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo pobrane jajko z hurtowni jest jajkiem nieuszkodzonym oraz jeśli jest nieuszkodzone to pochodzi z fermy pierwszej.

4. W pewnym biurze turystycznym zbadano cenę 10 wylosowanych wycieczek. Średnia wartość wycieczki wyniosła 880zł a odchylenie standardowe 200zł. Czy na poziomie istotności 0,1 można twierdzić, że średnia cena wycieczek w tym biurze wynosi 1000zł wobec kontrhipotezy, że jest mniejsza niż 1000zł ? Przyjmij, że ceny wycieczek w tym biurze mają rozkład normalny. Należy: sformułować hipotezę zerową i kontrhipotezę, wyznaczyć obszar krytyczny, obliczyć wartość odpowiednio dobranej statystyki i odpowiedzieć na postawione pytanie.

5. Z talii 24 kart ( po 4: asy, króle, damy, walety 10 i 9) wylosowano 6 kart. Oblicz prawdopodobieństwo, że wśród wylosowanych kart są:
a) dokładnie 2 asy i jeden król kier
b) co najmniej 2 asy


tumor
postów: 8070
2016-06-02 06:54:37

1. Prawdopodobieństwo oblania to prawdopodobieństwo 0 lub 1 sukcesów (gdzie sukcesem jest dobra odpowiedź) w schemacie Bernoullego 3 prób, gdzie $p=0,8$

3. Takie jak
http://www.math.edu.pl/forum/temat,studia,4644,0

5. ${3 \choose 2}{1 \choose 1}{19 \choose 3}$
(dopuszczam inne króle niż kier, ale ma być dokładnie 1 król kier)

${4 \choose 2}{20 \choose 4}+{4 \choose 3}{20 \choose 3}+{4 \choose 4}{20 \choose 2}$

Natomiast wszystkich sposobów wylosowania 6 kart jest ${24 \choose 6}$. Możemy użyć p-a klasycznego


tumor
postów: 8070
2016-06-02 07:00:15

2. Tu po prostu podstawiamy do wzoru. Znamy rozkład (normalny), a nie znamy odchylenia std. Podane odchylenie std jest z próby i mamy go we wzorze użyć, ale nie znamy rzeczywistej wartości odchylenia dla populacji. Próba jest mała, czyli użyjemy t-Studenta.

4. Podobnie: podstawianie do wzorów na weryfikację hipotez dot. średniej. Jak wcześniej: znamy rozkład (normalny), nie znamy odchylenia std (mamy tylko odchylenie z próby).
Próba jest mała, jak poprzednio.
Hipotezę i kontrhipotezę masz w zadaniu. Obszar krytyczny jest ze wzorów. Masz podane wzory. Nie masz nic do myślenia. Wstawiasz liczby we wzory i wychodzi. Aaaaaaaaa.

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 20 drukuj