logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Statystyka, zadanie nr 6069

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

borsuk
postów: 1
2019-09-09 17:53:29

Sprawdzano, czy poziom samooceny w badanej grupie studentów różni się od przeciętnego poziomu samooceny w ogólnej populacji studentów.
Poziom samooceny mierzony był na skali ilościowej – im wyższa wartość, tym wyższa samoocena.
Wyniki w badanej próbie: 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10
Przeciętny poziom samooceny w populacji wynosi m = 7.10. Proszę sprawdzić, czy średni poziom samooceny w badanej grupie studentów różni sięod średniej w populacji na poziomie istotności 5%


chiacynt
postów: 691
2019-09-09 19:57:27

TEST ŚREDNIEJ MAŁA PRÓBA, NIEZNANA WARTOŚĆ OCZEKIWANA I ODCHYLENIE STANDARDOWE

Hipotezy:

$ H_{0}: m_{0} = 7,10 $

$ H_{1}: m_{0}\neq 7,10.$

Statystyka testowa:

$ T_{n} =\frac{\overline{X}_{n} - m_{0}}{S_{n}/\sqrt{n-1}}.$

Proszę obliczyć na podstawie danych z próby

- średnią z próby $ \overline{X}_{10} $

- odchylenie standardowe $ S_{10} $

- wartość statystyki testowej $ T_{10} $

- określić dwustronny obszar krytyczny testu

$ K = (-\infty, -k)\cup (k, +\infty) $ na podstawie kwantyla $ k $ rozkładu Studenta

$ P(|T_{9}| \geq k) = 0,05.$

- podjąć decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu hipotezy $ H_{0}.$


strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 19 drukuj