logowanie


matematyka » algebra » algebra zbiorów » prawa rachunku zbiorów

Prawa rachunku zbiorów

przemienność sumy zbiorów

AB = BA

przemienność iloczynu zbiorów

AB = BA

łączność sumy zbiorów

(AB) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)

łączność iloczynu zbiorów

(AB) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)

rozdzielność iloczynu względem
sumy zbiorów

A ∩ (B ∪ C) = (AB) ∪ (A ∩ C)

rozdzielność sumy względem
iloczynu zbiorów

A ∪ (B ∩ C) = (AB) ∩ (A ∪ C)

prawa de Morgana dla zbiorów

(AB)' = A' ∪ B'
(AB)' = A' ∩ B'

© 2023 math.edu.pl      kontakt