logowanie

matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » wartości średnie » średnia kwadratowa

Średnia kwadratowa

Średnią kwadratową n liczb a1, a2, ..., an nazywamy liczbę   a12+a22+...+an2n

Średnia kwadratowa n liczb, jest to pierwiastek ze średniej arytmetycznej kwadratów tych liczb.

Średnia kwadratowa dwóch liczb a i b wyraża się wzorem sK=a2+b22.
Jeśli liczby a, b potraktujemy jako długości odcinków i zbudujemy trapez o podstawach a i b, wówczas długość odcinka równoległego do podstaw trapezu i dzielącego trapez na dwa trapezy o równych polach powierzchni jest równa średniej kwadratowej.

© 2015 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt | fb online: 87 drukuj