logowanie

matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » wartości średnie » średnia ważona

Średnia ważona

Średnią ważoną n liczb a1, a2, ..., an, z których każda ma przyporządkowaną pewną nieujemną wagę w1, w2, ..., wn nazywamy liczbę w1a1+w1a2+...+wnanw1+w2+...+wn

Jeśli wszystkie wagi są równe, wówczas średnia ważona jest równa średniej arytmetycznej. Wartość średniej ważonej zależy od danych, którym przypisano określone wagi, większy udział w określeniu średniej ważonej mają dane o większej wadze niż te, którym przypisano mniejsze wagi.


Przykład
Uczeń ma takie oto oceny: 4, 2, 4, 5, 3, 5
  - prace klasowe: 4, 2,
  - kartkówki: 4, 3,
  - praca domowa: 5, 5

Średnia arytmetyczna tych ocen w przybliżeniu wynosi 3,83, uczeń domaga się czwórki. Nauczyciel jednak wprowadził wagi dla ocen i tak za prace klasowe waga wynosi 5, dla kartkówek waga wynosi 3, a dla prac domowych waga wynosi 1.

Podstawiając teraz dane do wzoru na średnią ważoną otrzymujemy:
5·4+5·2+3·4+3·3+1·5+1·55+5+3+3+1+13,39
W tej sytuacji oceną końcową jest 3.

© 2015 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt | fb online: 64 drukuj