logowanie


matematyka » geometria » stereometria

Stereometria

Stereometria inaczej geometria przestrzenna to dział geometrii euklidesowej, którego przedmiotem badań są bryły przestrzenne.

Elementami konstrukcyjnymi geometrii przestrzennej są punkty, proste i płaszczyzny. Konstrukcje budowane są w przestrzeni, która sama nie jest elementem konstrukcyjnym. Punkt i prosta to podstawowe pojęcia geometrii i są to pojęcie pierwotne. Płaszczyznę traktuje się jako pojecie pierwotne albo jako podzbiór przestrzeni. Pierwowzorem matematycznie pojmowanej płaszczyzny jest powierzchnia rozłożonej na stole kartki papieru, powierzchnia tablicy, itp.

Proste i płaszczyzny w przestrzeni
Figura przestrzenna, bryła
Przekształcenia geometryczne w przestrzeni
Wielościany
Bryły obrotowe

© 2023 math.edu.pl      kontakt