logowanie

matematyka » zadania » testy matematyczne » szkoła podstawowa

Testy matematyczne - szkoła podstawowa

Testy dla klas I - III

Dodawanie w zakresie 10
Dodawanie w zakresie 20
Dodawanie w zakresie 50
Dodawanie w zakresie 100

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Tabliczka mnożenia przez 2
Tabliczka mnożenia przez 3
Tabliczka mnożenia przez 4

Dzielenie przez 2
Dzielenie przez 5
Dzielenie przez 10

Rachunek pisemny - dodawanie
Rachunek pisemny - odejmowanie
Rachunek pisemny - mnożenie

Porównywanie liczb w zakresie 100
Porównywanie liczb w zakresie 1000
Największa liczba
Najmniejsza liczba
Uporządkuj liczby rosnąco
Uporządkuj liczby malejąco

Działania z niewiadomą, dodawanie i odejmowanie
Działania z niewiadomą, mnożenie i dzielenie

Obwód prostokąta
Obwód trójkąta

Mierzenie odcinków
Która jest godzina
Odczytywanie wskazań termometru
Obliczenia pieniężne
Obliczenia wagowe

Odejmowanie w zakresie 10
Odejmowanie w zakresie 20
Odejmowanie w zakresie 50
Odejmowanie w zakresie 100

Dodawanie dziesiątek
Odejmowanie dziesiątek
Dodawanie setek
Odejmowanie setek

Tabliczka mnożenia (5x5)
Tabliczka mnożenia (7x7)
Tabliczka mnożenia w zakresie 100

Dzielenie w zakresie 20
Dzielenie w zakresie 50
Dzielenie w zakresie 100

O ile więcej, o ile mniej
Ile razy mniej, ile razy więcej
Porównywanie różnicowe i ilorazowe

Wskaż cyfrę w liczbie trzycyfrowej
Wskaż cyfrę w liczbie czterocyfrowej

Zapis liczby za pomocą cyfr w zakresie 100
Zapis liczby za pomocą cyfr w zakresie 10000

Rzymski sposób zapisu liczb w zakresie 12
Odczytywanie liczb rzywmskich w zakresie 39
Zapisywanie liczb w systemie rzymskim w zakresie 39
Odczytywanie i zapisywanie liczb rzymskich w zakresie 39

Kolejność wykonywania działań
Działania arytmetyczne w zakresie 100
Zadania tekstowe© 2015 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt | fb online: 184 drukuj