Algebra


Algebra to jeden z najstarszych działów matematyki, który powstał w starożytności, i którego zakres zmieniał się w ciągu wieków. Początkowo algebra zajmowała się rozwiązywaniem równań. Odkąd symbole literowe pojawiły się w arytmetyce, algebra przekształciła się w naukę o działaniach na literach i tak właśnie rozumie się obecnie algebrę.

Słowo algebra pochodzi z tytułu dzieła uczonego arabskiego Alchwarizmiego (IX w.) i dotyczy przenoszenia wyrazów o współczynnikach ujemnych z jednej strony równania na drugą oraz skracania równań stronami.

Zbiory
Relacje
Logika matematyczna
Indukcja matematyczna

Kombinatoryka
Rachunek prawdopodobieństwa

Wyrażenia algebraiczne
Równania

Macierze

Algorytmy i programowanie


© 2024 math.edu.pl    polityka prywatnosci    kontakt