logowanie


matematyka » algebra » wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenie algebraiczne to wyrażenie składające się liter oraz liczb, które połączone są ze sobą znakami działań arytmetycznych i/lub nawiasami. Za pomocą wyrażeń algebraicznych zapisujemy różne zwroty matematyczne, w tym wzory, twierdzenia oraz równania i nierówności.

Liczbę, literę lub liczby, litery lub liczby i litery połączone znakami działań i nawiasami nazywamy wyrażeniem algebraicznym.
Litery występujące w wyrażeniu algebraicznym nazywamy zmiennymi lub niewiadomymi.


Przykłady wyrażeń algebraicznych
$$x,   5,   3a,   3x^2,   a+b,   2x+1,   (x+2)^2,   x+y-3,   \frac{ah}{2},   -\frac{2}{3}$$

Zapisując wyrażenie algebraiczne możemy pominąć znak mnożenia, jeżeli w iloczynie czynnikami są:
   - dwie litery,
   - liczba i litera (liczba poprzedza literę),
   - dwa wyrażenia w nawiasach,
   - liczba lub litera i wyrażenie w nawiasach.

Przykłady
$a \cdot b$ zapisujemy $ab$
$3 \cdot x$ zapisujemy $3x$
$(a+b) \cdot (a-b)$ zapisujemy $(a+b)(a-b)$
$2 \cdot (x-1)$ zapisujemy $2(x-1)$

Jeśli do danego wyrażenia w miejsce niewiadomych (liter), wstawimy określone liczby i wykonamy wskazane działania, to otrzymamy liczbę, którą nazywamy wartością liczbową danego wyrażenia.

Jednomiany i dwumiany
Suma algebraiczna
Redukcja wyrazów podobnych
Działania na wyrażeniach algebraicznych
Nazywanie i zapisywanie wyrażeń
Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego
Dwumian Newtona
Wzory skróconego mnożenia
Wielomiany

© 2023 math.edu.pl      kontakt