logowanie


matematyka » arytmetyka » zbiory liczbowe

Zbiory liczbowe

Dobry Bóg stworzył liczby naturalne, reszta jest dziełem człowieka. - Leopold Kronecker

Szczególnymi zbiorami są zbiory liczbowe. Zbiór liczbowy to zbiór, którego elementami są liczby.


N Z Q R\Q R

Zbiór liczb naturalnych $(N)$: $0, 1, 2, 3, 4, 8, 15, 100, \ldots$
Zbiór liczb całkowitych $(Z)$: $-10, -6, -2, 0, 1, 2, 7, 13, 60, \ldots$
Zbiór liczb wymiernych $(Q)$: $0, -4, \frac{1}{2}, -\frac{3}{4}, 1.5, -0.25, 5\frac{2}{3}, 1001, \ldots$
Zbiór liczb niewymiernych $(R \backslash Q)$: $\sqrt{2}, 1-\sqrt{3}, \pi, \frac{\sqrt{3}}{3}, \ldots$
Zbiór liczb rzeczywistych $(R)$, to liczby wymierne i niewymierne.

© 2023 math.edu.pl      kontakt