System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » analiza » funkcje » rodzaje funkcji » funkcje trygonometryczne » kosinus

Funkcja kosinus

kosinus

y = cosx


Dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych.
Df = R

Wszystkie wartości (przeciwdziedzina) znajdują się w przedziale domkniętym
f(X) =

Funkcja kosinus jest funkcją parzystą. Oznacza to, że dla każdej liczby z dziedziny tej funkcji cos(-x) = cosx, oraz że wykres funkcji jest symetryczny względem osi OY.

Kosinus jest funkcją okresową o okresie podstawowym 2π. Wartości funkcji powtarzają się co 2π.

Miejscami zerowymi funkcji kosinus są liczby postaci π2 + kπ , kZ

Znak funkcji kosinus w I i IV ćwiartce jest dodatni, w II i III ujemny.


Narysuj wykres funkcji kosinus
© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 38 drukuj