System pracy zdalnej Testy maturalne Na problem jest PROBLEM     logowanie


matematyka » analiza » funkcje » rodzaje funkcji » funkcje trygonometryczne » sinus

Funkcja sinus

sinus

y = sinx


Dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych.
Df = R

Wszystkie wartości (przeciwdziedzina) znajdują się w przedziale domkniętym
f(X) =

Funkcja sinus jest funkcją nieparzystą. Oznacza to, że dla każdej liczby z dziedziny tej funkcji sin(-x) = -sinx, oraz że wykres funkcji jest symetryczny względem punktu (0, 0).

Sinus jest funkcją okresową o okresie podstawowym 2π. Wartości funkcji powtarzają się co 2π.

Miejscami zerowymi funkcji sinus są liczby postaci kπ, kZ

Znak funkcji sinus w I i II ćwiartce jest dodatni, w III i IV ujemny.


Narysuj wykres funkcji sinus
© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 45 drukuj