Obrót

Obrotem dookoła punktu O o kąt skierowany α nazywamy przekształcenie płaszczyzny na płaszczyznę, w którym punkt O jest stały, a dowolnemu punktowi A przyporządkowuje punkt A', taki że |OA| = |OA'| i kąt skierowany ∡AOA' = α. Punkt O nazywamy środkiem obrotu, a kąt α kątem obrotu.

obrót

Jeżeli α jest kątem zerowym lub kątem pełnym, to niezależnie od punktu A, obrót jest odwzorowaniem tożsamościowym, które nazywane jest obrotem zerowym.

Obrót płaszczyzny o kąt skierowany półpełny jest symetrią środkowa.


matematyka » geometria » planimetria » przekształcenia » obrót figury
gość logowanie

© 2015 Mariusz Śliwiński      mapa | o serwisie | kontakt | rss online: 56 drukuj