Parzysto뜻 i nieparzysto뜻

Dzieci ju w przedszkolu spotykaj si z parzysto턢i i nieparzysto턢i, gdy udaj켧 si na wycieczk ustawiaj si w pary. Przy tym ustawieniu s dwie mo퓄iwo턢i: wszystkie dzieci ustawione s w pary lub jedno dziecko pozostaje bez pary. W matematyce zagadnienie parzysto턢i lub nieparzysto턢i definiuje si przez podzielno뜻.

Liczby parzyste to liczby ca쿸owite podzielne przez $2$.

Ka풼 liczb parzyst mo퓆a zapisa w postaci $2k$, gdzie $k$ jest pewn liczb ca쿸owit.
Przyk쿪dy liczb parzystych: $-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10$.

Liczby nieparzyste to liczby ca쿸owite, ktre przy dzieleniu przez $2$ daj reszt $1$.

Ka풼 liczb nieparzyst mo퓆a zapisa w postaci: $2k + 1$, gdzie $k$ jest pewn liczb ca쿸owit.
Przyk쿪dy liczb nieparzystych: $-7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13$.

Liczby parzyste i nieparzyste posiadaj takie oto w쿪sno턢i:

Suma parzystej liczby liczb parzystych jest liczb parzyst.
Suma nieparzystej liczby liczb parzystych jest liczb parzyst.
Suma parzystej liczby liczb nieparzystych jest liczb parzyst.
Suma nieparzystej liczby liczb nieparzystych jest liczb nieparzyst.

matematyka » arytmetyka » podzielno뜻 liczb » dzielenie z reszt » parzysto뜻 i nieparzysto뜻
go뜻 logowanie

© 2015 Mariusz 쫖iwiski      mapa | o serwisie | kontakt | rss online: 175 drukuj