logowanie


matematyka » arytmetyka » podzielność liczb » dzielenie z resztą » parzystość i nieparzystość

Parzystość i nieparzystość

Dzieci już w przedszkolu spotykają się z parzystością i nieparzystością, gdy udając się na wycieczkę ustawiają się w pary. Przy tym ustawieniu są dwie możliwości: wszystkie dzieci ustawione są w pary lub jedno dziecko pozostaje bez pary. W matematyce zagadnienie parzystości lub nieparzystości definiuje się przez podzielność.

Liczby parzyste to liczby całkowite podzielne przez $2$.

Każdą liczbę parzystą można zapisać w postaci $2k$, gdzie $k$ jest pewną liczbą całkowitą.
Przykłady liczb parzystych: $-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10$.

Liczby nieparzyste to liczby całkowite, które przy dzieleniu przez $2$ dają resztę $1$.

Każdą liczbę nieparzystą można zapisać w postaci: $2k + 1$, gdzie $k$ jest pewną liczbą całkowitą.
Przykłady liczb nieparzystych: $-7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13$.

Liczby parzyste i nieparzyste posiadają takie oto własności:

Suma parzystej liczby liczb parzystych jest liczbą parzystą.
Suma nieparzystej liczby liczb parzystych jest liczbą parzystą.
Suma parzystej liczby liczb nieparzystych jest liczbą parzystą.
Suma nieparzystej liczby liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą.

© 2023 math.edu.pl      kontakt