logowanie

matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » wielokąty » czworokąty » równoległobok

Równoległobok

Równoległobok jest szczególnym przypadkiem trapezu równoramiennego - o dwóch parach boków równoległych. Równoległobokiem nazywamy czworokąt, w którym przeciwległe boki są parami równe i równoległe.

równoległobok
Ob = 2a + 2b
P = a · h = a · b · sinα
P=12 d1·d2 ·sinγWłasności:
    - przeciwległe boki są równoległe,
    - przeciwległe boki są tej samej długości,
    - przekątne dzielą się na połowy,
    - przeciwległe kąty są równe,
    - suma dwóch sąsiednich kątów równa jest 180°,
    - przekątne dzielą się na połowy i wyznaczają punkt, będący środkiem ciężkości równoległoboku
    - przekątna dzieli równoległobok na dwa przystające trójkąty
    - na równoległoboku, który nie jest prostokątem, nie możne opisać okręgu i nie można też w niego wpisać okrąg.

© 2018 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt online: 108 drukuj