logowanie


matematyka » algebra » logika matematyczna » rachunek zdań » funktory zdaniotwórcze » alternatywa

Alternatywa

Zdanie pq nazywamy alternatyw± lub sum± logiczn± zdań p i q, a zdania p, q nazywamy składnikami tej alternatywy. Zdanie p lub q uznajemy za prawdziwe, gdy co najmniej jedno ze zdań p, q jest prawdziwe. Alternatywa pq jest więc prawdziwa, gdy co najmniej jedno ze zdań p, q jest prawdziwe.

p q pq
000
011
101
111
© 2020 Mariusz ¦liwiński      o serwisie | kontakt