logowanie


matematyka » geometria » stereometria » bryły obrotowe

Bryły obrotowe

Powierzchnią obrotową otrzymaną w wyniku obrotu krzywej płaskiej C wokół prostej k, zawartej w płaszczyźnie zawierającą krzywą C, nazywamy zbiór wszystkich punktów przestrzeni, będących obrazami punktów krzywej C w obrotach wokół prostej k o kąty o mierze α, gdzie 0° < α < 360°.

Figurą obrotową otrzymaną w wyniku obrotu figury płaskiej f wokół prostej k, zawartej w płaszczyźnie zawierającą figurę f, nazywamy zbiór wszystkich punktów przestrzeni, będących obrazami punktów figurę f w obrotach wokół prostej k o kąty o mierze α, gdzie 0° < α < 360°.

Bryłą obrotową nazywamy figurę obrotową ograniczoną, domkniętą, mającą co najmniej jeden punkt wewnętrzny.

Walec
Stożek
Kula

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt