logowanie


matematyka » geometria » planimetria » przekształcenia » jednokładność

Jednokładność

Jednokładnością o środku O i skali sR - {0} nazywamy przekształcenie płaszczyzny na płaszczyznę, które dowolnemu punktowi A przyporządkowuje punkt A' taki, że
|OA'| = s · |OA|.
Liczba s nazywana jest stosunkiem jednokładności.


jednokładność
Dla s = 1 jednokładność jest odwzorowaniem tożsamościowym, dla s = -1 jednokładność jest symetrią środkową. Każda jednokładność jest podobieństwem o skali |s|.
Dwie figury f i g są jednokładne, gdy istnieje punkt O i niezerowa skala s takie, że jednokładność przekształca figurę f na figurę g.Przekształceniem odwrotnym do jednokładności o środku O i skali s jest jednokładność o środku O i skali 1s

Złożeniem dwóch jednokładności o środku O i skalach s1 i s2 jest jednokładność o środku O i skali s1 · s2.

© 2023 math.edu.pl      kontakt