logowanie


matematyka » zadania » łamigłówki » kakuro

Kakuro

Kakuro to numeryczna krzyżówka, którą należy wypełnić ciągami cyfr z zakresu od 1 do 9. Ciągi te należy wpisać w pola tak jak wyrazy do zwykłej krzyżówki, poziomo - od lewej strony do prawej i pionowo - z góry na dół. Liczby na czarnych polach określają sumę liczb reprezentujących cyfry przylegającego ciągu poziomego lub pionowego.
W każdym z nieprzerwanych ciągów cyfry nie mogą się powtarzać. Cyfry mogą się powtarzać jednak we wierszu lub w kolumnie, o ile należą do różnych ciągów. W diagram kakuro wpisujemy zatem ciągi różnych jednocyfrowych składników sum liczb podanych na czarnych polach diagramu.

Poniżej przykładowe kakuro wraz z rozwiązaniem.
kakuro


Kakuro online

diagram:

 

 


Kakuro po raz pierwszy zostało opublikowane w roku 1966 w amerykańskim czasopiśmie Dell Magazine pod nazwą Cross Sums. W latach 80-tych XX wieku trafiło do Japonii, gdzie było znane pod nazwą Kasan Kurosu, którą później skrócono do Kakuro. Obecnie łamigłówka znana jest na całym świecie pod różnymi nazwami.

© 2023 math.edu.pl      kontakt