logowanie


matematyka » narzędzia matematyczne » kalkulator arytmetyczny

Kalkulator arytmetyczny

Kalkulator arytmetyczny wykonuje obliczenia krok po kroku.
Podczas wprowadzania wyrażeń należy zwrócić uwagę na prawidłowy zapis liczb, operatorów i nawiasów. Niewłaściwe umiejscowienie nawiasów spowoduje, że kalkulator policzy nie to co chciał(a)byś. Np. -(1/2)^2 to nie to samo co (-1/2)^2, a 10/(5+5) to nie to samo co 10/5+5. Wyniki w obu przypadkach będą różne. W przypadku, gdy coś pójdzie nie tak, otrzymasz odpowiedni komunikat, a wyrażenie zostanie zapisane do sprawdzenia.

Dozwolone operatory:
+   dodawanie
-   odejmowanie
* lub x   mnożenie
/ lub :   dzielenie
^   potęgowanie
, lub .   przecinek lub kropka dziesiętna
Nawiasy: ( ), [ ]

Aby wymusić ułamek należy wpisać go w nawiasach np. (3/4), (-1/2). Liczby mieszane należy zamienić na ułamki niewłaściwe lub skorzystać z operatora dodawania łącząc całości z ułamkiem, np. $1\frac{1}{3}$ zastępujemy (1+1/3), ułamek $-1\frac{1}{3}$ zastępujemy (-1-1/3)

Przykłady poprawnie wpisywanych wyrażeń:
5*(3/4)-2^3            $5 \cdot \frac{3}{4} - 2^3$
3^(-2)+(1/3)           $3^{(-2)}+\frac{1}{3}$
(1+1/3) * 3 - 2^2        $1\frac{1}{3} \cdot 3 - 2^2$
0,2 * (3/4 + 1/2)         $0.2 \cdot (\frac{3}{4} + \frac{1}{2})$
((7+1/9)^-1)^0.5          $((7\frac{1}{9})^{-1})^{0.5}$

  
© 2023 math.edu.pl      kontakt