logowanie


matematyka » problem » konkursy » nr 206 » zadania » zadanie 1

Konkurs nr 206

problem

informacje  |  zadania  |  ranking  |  ostatnie zgłoszeniaKwadrat liczby naturalnej

  zgłoszenia   rozwiązania

Dla ilu liczb całkowitych dodatnich [tex]n[/tex] liczba [tex]1!+2!+3!+ \cdots +n![/tex] jest kwadratem liczby naturalnej?

n! oznacza iloczyn wszystkich liczb od 1 do n.

© 2023 math.edu.pl      kontakt