logowanie


matematyka » problem » konkursy » nr 206 » zadania » zadanie 1

Konkurs nr 206

problem

informacje  |  zadania  |  ranking  |  ostatnie zgłoszeniaPunkty na okręgu

  zgłoszenia   rozwiązania

Pięć punktów [tex]A, B, C, D, E[/tex] leży w podanej kolejności na okręgu tak, że [tex]|AB| = |BC| = |CD| = |DE|[/tex] oraz [tex]\angle ADE = 120^\circ[/tex]. Jaka jest miara (w stopniach) kąta [tex]CDE[/tex]?

© 2023 math.edu.pl      kontakt