logowanie


matematyka » zadania » łamigłówki » kuromasu

Kuromasu

Kuromasu (kurodoko) to prostokątny diagram z liczbami w niektórych polach. Należy zaczernić niektóre pola diagramu tak, aby dla każdego pola liczbowego suma białych pól w tym samym wierszu i kolumnie ograniczona czarnymi polami lub brzegiem diagramu była równa wartości tej liczby. Trzeba przy tym przestrzegać zasady, że czarne pola nie mogą być połączone bokami, a wszystkie niezaczernione pola muszą tworzyć jedną spójną figurę.
Łamigłówkę możemy traktować jako wieże szachowe. Każde pole z liczbą reprezentuje wieżę szachową, która musi atakować tyle białych pól wraz z własnym polem, jaka jest wartość liczby.

Poniżej przykład rozwiązanego diagramu:
kuromasu


kuromasu online

poziom:    diagram:

© 2023 math.edu.pl      kontakt