logowanie


matematyka » ciekawostki » liczby » liczby sfeniczne

Liczby sfeniczne

Liczby sfeniczne to liczby naturalne, które są iloczynem trzech różnych liczb pierwszych.

Wszystkie liczby sfeniczne mają dokładnie osiem dzielników, wynika to z stąd, że jeśli wyrazimy liczbę sfeniczną jako iloczyn liczb pierwszych n = p · q · r, wówczas zbiór dzielników liczby n będzie równy: {1, p, q, r, pq, pr, qr, n}.

Pierwszą liczbą sfeniczną jest 30 = 2 · 3 · 5

Poniżej zbiór początkowych liczb sfenicznych:
30 = 2 · 3 · 5
42 = 2 · 3 · 7
66 = 2 · 3 · 11
70 = 2 · 5 · 7
78 = 2 · 3 · 13
102 = 2 · 3 · 17
105 = 3 · 5 · 7
110 = 2 · 5 · 11
114 = 2 · 3 · 19
130 = 2 · 5 · 13
138 = 2 · 3 · 23
154 = 2 · 7 · 11
165 = 3 · 5 · 11
170 = 2 · 5 · 17
174 = 2 · 3 · 29
182 = 2 · 7 · 13
186 = 2 · 3 · 31
190 = 2 · 5 · 19
195 = 3 · 5 · 13
222 = 2 · 3 · 37
230 = 2 · 5 · 23
231 = 3 · 7 · 11
238 = 2 · 7 · 17
246 = 2 · 3 · 41
255 = 3 · 5 · 17
258 = 2 · 3 · 43
266 = 2 · 7 · 19
273 = 3 · 7 · 13
282 = 2 · 3 · 47
285 = 3 · 5 · 19
286 = 2 · 11 · 13
290 = 2 · 5 · 29

© 2023 math.edu.pl      kontakt