logowanie


matematyka » ciekawostki » liczby » nazwy dużych liczb

Nazwy dużych liczb

Nazwa Zapis wykładniczy Zapis pozycyjny
tysiąc 103 1 000
milion 106 1 000 000
miliard 109 1 000 000 000
bilion 1012 1 000 000 000 000
biliard 1015 1 000 000 000 000 000
trylion 1018 1 000 000 000 000 000 000
tryliard 1021 1 000 000 000 000 000 000 000
kwadrylion 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000
kwintylion 1030 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
sekstylion 1036 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
septylion 1042 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
oktylion 1048 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
nonylion 1054  
decylion 1060  
centylion 10600  
© 2023 math.edu.pl      kontakt