logowanie


matematyka » algebra » logika matematyczna » rachunek zdań » funktory zdaniotwórcze » negacja

Negacja

Zaprzeczeniem czyli negacją zdania p jest zdanie nieprawda, że p, co zapisujemy ~p. Zdanie ~p nazywamy negacją zdania p Negacja zdania prawdziwego jest zdaniem fałszywym, a negacja zdania fałszywego jest zdaniem prawdziwym.

p ~p
01
10

Z dwóch zdań p i ~p jedno musi być fałszywe. To prawo logiki nosi nazwę zasady sprzeczności.
Z dwóch zdań p i ~p jedno musi być prawdziwe. To zasada wyłączonego środka.
Z tych dwóch zasad wynika: z dwóch zdań p i ~p zawsze jedno jest prawdziwe, a drugie fałszywe.

Prawo podwójnego przeczenia.
Zdanie ~(~p) ma tę samą wartość logiczną co zdanie p.
Zdanie: Nieprawda, że nie przyjdę oznacza, że przyjdę.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt