logowanie


matematyka » zadania » testy matematyczne » o testach

Testy - informacje

Skala oceniania dla testów

100% + (czas) - celujący
(90%, 100] - bardzo dobry
90% - dobry+
(70%, 90%) - dobry
70% - dostateczny+
[50%, 70%) - dostateczny
[30%, 50%) - dopuszczający
[0%, 30%) - niedostateczny

Czas rozwiązanego testu ma wpływ tylko w przypadku oceny celującej.

© 2023 math.edu.pl      kontakt