logowanie


matematyka » ciekawostki » pseudaria » paradoksy

Paradoksy

Zenon z Elei o paradoksie:
Paradoksy są w dużej mierze odpowiedzialne za postęp nauki. Gdy uczeni trafią na zjawisko paradoksalne, na ogół nie spoczną, dopóki nie pojmą jego istoty. Nader często bywa tak, że dzięki temu powstaje nowa teoria.

Paradoks to zdanie, które zdaje się prowadzić do logicznej sprzeczności lub sytuacji przeczącej zdrowemu rozsądkowi. Rozpoznanie paradoksu opartego na pozornie prostych i rozsądnych pomysłach prowadziło często do znaczących postępów w nauce i filozofii.

Paradoks Zenona
Paradoks Strzały
Paradoks zwycięstwa
Paradoks skazanego
Paradoks Berry'ego
Paradoks Epimenidesa
Paradoks fryzjera

© 2023 math.edu.pl      kontakt