logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » kąty » rodzaje kątów

Rodzaje kątów płaskich

Kąt pełny i kąt półpełny
Jeśli ramiona kąta leżą na jednej prostej i są różne, to tworzą one dwa kąty, które nazywamy półpełnymi. Kąty półpełne są sobie równe. Jeśli natomiast ramiona pokrywają się, to powstaje jeden obszar kątowy, który nazywamy kątem pełnym.

Kąt pełny
Kąt pełny, to kąt, którego ramiona pokrywają się, a jego obszar zawiera wszystkie punkty płaszczyzny.

kąt pełny      Miara: 360° = 2π rad = 400g


Kąt półpełny
Kąt półpełny, to kąt, którego ramiona są półprostymi dopełniającymi się.

kąt półpełny      Miara: 180° = π rad = 200g


Kąt prosty
Kąt prosty, to kąt, który jest połową kąta półpełnego.

kąt prosty      Miara: 90° = π 2 rad = 100g


Kąt zerowy
Kąt zerowy, to kąt, którego ramiona pokrywają się i który zawiera tylko punkty należące do ramion.

kąt zerowy      Miara: 0° = 0 rad = 0g


Kąt ostry
Kąt ostry, to kąt mniejszy od kąta prostego i większy od kąta zerowego.

kąt ostry      Miara: 0° < α < 90°


Kąt rozwarty
Kąt rozwarty, to kąt wypukły większy od kąta prostego i mniejszy od półpełnego.

kąt rozwarty      Miara: 90° < α < 180°

© 2023 math.edu.pl      kontakt