logowanie


matematyka » algebra » równania » równania wielomianowe » równania stopnia trzeciego

Równania wielomianowe stopnia trzeciego

Równaniem wielomianowym stopnia trzeciego nazywamy równanie postaci
ax3 + bx2 + cx + d = 0,
gdzie współczynniki a, b, c, d, są rzeczywiste.





© 2023 math.edu.pl      kontakt