logowanie


matematyka » algebra » logika matematyczna » rachunek zdań » funktory zdaniotwórcze » równoważność

Równoważność zdań

Zdanie złożone postaci: p wtedy i tylko wtedy, gdy q nazywamy równoważnością zdań i zapisujemy pq. Zdania p, q nazywamy członami tej równoważności. Równoważność pq jest zdaniem prawdziwym tylko wtedy, gdy oba jej człony mają tę samą wartość logiczną, a więc gdy są jednocześnie zdaniami prawdziwymi lub jednocześnie fałszywymi.

p q pq
001
010
100
111

Równoważnymi są takie zdania, które mają tę samą wartość logiczną.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt