logowanie


matematyka » zadania » testy matematyczne » szkoła podstawowa » test

Test - zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe

Zadanie 1/20  

Zamień liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy.
Wynik zapisz w postaci a/b

$ 3\frac{ 1}{ 6} = $

   © 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt