logowanie


matematyka » zadania » testy matematyczne » szkoła podstawowa

Testy matematyczne - szkoła podstawowa

Testy dla klas I - III

System dziesiętny i system rzymski

1. Wskaż cyfrę w liczbie trzycyfrowej
2. Wskaż cyfrę w liczbie czterocyfrowej
3. Zapisz liczbę za pomocą cyfr (zakres do 100)
4. Zapisz liczbę za pomocą cyfr (zakres do 1000)
5. Zapisz liczbę za pomocą cyfr (zakres do 10000)
6. Liczebniki do 100
7. Liczebniki do 1000
8. Rzymski sposób zapisywania liczb w zakresie 12
9. Odczytywanie liczb rzymskich w zakresie 39
10. Zapisywanie liczb w systemie rzymskim w zakresie 39
11. Odczytywanie i zapisywanie liczb rzymskich w zakresie 39
12. Wskaż liczbę na osi liczbowej


Rachunek pamięciowy, dodawanie i odejmowanie

13. Dodawanie w zakresie 10
14. Dodawanie w zakresie 20
15. Dodawanie w zakresie 50
16. Dodawanie w zakresie 100
17. Odejmowanie w zakresie 10
18. Odejmowanie w zakresie 20
19. Odejmowanie w zakresie 50
20. Odejmowanie w zakresie 100
21. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
22. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
23. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50
24. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
25. Dodawanie dziesiątek
26. Odejmowanie dziesiątek
27. Dodawanie setek
28. Odejmowanie setek


Rachunek pamięciowy, mnożenie i dzielenie

29. Tabliczka mnożenia przez 2
30. Tabliczka mnożenia przez 3
31. Tabliczka mnożenia przez 4
32. Dzielenie przez 2
33. Dzielenie przez 5
34. Dzielenie przez 10
35. Tabliczka mnożenia (5x5)
36. Tabliczka mnożenia (7x7)
37. Tabliczka mnożenia w zakresie 100
38. Dzielenie w zakresie 20
39. Dzielenie w zakresie 50
40. Dzielenie w zakresie 100


Porównywanie różnicowe i ilorazowe

41. O ile więcej, o ile mniej
42. Ile razy mniej, ile razy więcej
43. Porównywanie różnicowe i ilorazowe

Porównywanie liczb

44. Porównywanie liczb w zakresie 100
45. Porównywanie liczb w zakresie 1000
46. Liczba największa
47. Liczba najmniejsza
48. Uporządkuj liczby rosnąco
49. Uporządkuj liczby malejąco


Rachunek pisemny

50. Rachunek pisemny - dodawanie
51. Rachunek pisemny - odejmowanie
52. Rachunek pisemny - mnożenie


Działania na liczbach

53. Kolejność wykonywania działań
54. Działania arytmetyczne w zakresie 100
55. Działania z niewiadomą, dodawanie i odejmowanie
56. Działania z niewiadomą, mnożenie i dzielenie
57. Zadania tekstowe


Geometria

58. Mierzenie odcinków
59. Obwód prostokąta
60. Obwód trójkąta


Obliczenia praktyczne

61. Która jest godzina
62. Odczytywanie wskazań termometru
63. Obliczenia pieniężne
64. Obliczenia wagowe

© 2023 math.edu.pl      kontakt