logowanie


matematyka » zadania » testy matematyczne » gimnazjum

Testy matematyczne - starsze klasy szkoły podstawowej

...

1. Tabliczka mnożenia
2. Kolejność wykonywania działań
3. System rzymski
4. Potęgowanie
5. Pierwiastkowanie
6. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka
7. Zamiana ułamków
8. Działania na ułamkach zwykłych
9. Działania na ułamkach dziesiętnych
10. Cechy podzielności liczb
11. Dzielniki liczb naturalnych
12. Równania
13. Redukcja wyrazów podobnych
14. Zamiana ułamków na procenty
15. Jaki to procent
16. Procent danej liczby
17. Odczytywanie współrzędnych punktów w układzie kartezjańskim


Test ogólny

© 2023 math.edu.pl      kontakt