logowanie


matematyka » analiza » funkcje » własności funkcji

Własności funkcji

Równość funkcji
Dwie funkcje f i g są równe wtedy i tylko wtedy, gdy mają równe dziedziny i dla tych samych argumentów przyjmują równe wartości.

Ogólne własności funkcji

Funkcja na
Funkcja różnowartościowa
Funkcja wzajemnie jednoznaczna
Funkcja odwrotna
Superpozycja funkcji

Podstawowe własności funkcji liczbowych

Funkcja f: XY, gdzie XR i YR nazywamy funkcją rzeczywistą zmiennej rzeczywistej.
Funkcje rzeczywiste zmiennej rzeczywistej odgrywają szczególnie ważną rolę w matematyce i jej zastosowaniach. Podstawowe własności tych funkcji przedstawione są poniżej.

Funkcja okresowa
Funkcja monotoniczna
Funkcja parzysta i nieparzysta
Funkcja ograniczona
Funkcja wklęsła i wypukła
Miejsca zerowe funkcji

© 2023 math.edu.pl      kontakt