logowanie


matematyka » zadania » zbiór zadań » zadania

Zbiór zadań, ciąg arytmetyczny

Powrót do kategorii | Schowek


Zadanie 1 Rozwiązanie
Które z podanych ciągów są arytmetyczne?
a). 1, 2, 3, 4, 5, ...
b). 2, 4, 8, 16, 32, ...
c). -2, -4, -6, -8, ...
d). 1, 2, 5, 7, 8, ...
e). 12,1,112,2,212,3,...
f). 1, 4, 9, 16, ...

Zadanie 2 Rozwiązanie
Podaj 5 początkowych wyrazów ciągu:
a). an=3n
b). an=5n-1
c). an=n+1
d). an=2-n

Zadanie 3 Rozwiązanie
Sprawdź, czy ciąg an = 2 + n jest arytmetyczny?

Zadanie 4 Rozwiązanie
Sprawdź, czy ciąg an=2n-1 jest arytmetyczny?

Zadanie 5 Rozwiązanie
Sprawdź, czy ciąg an=n2+1 jest arytmetyczny?

Zadanie 6 Rozwiązanie
Sprawdź, czy ciąg an=3n4 jest arytmetyczny?

Zadanie 7 Rozwiązanie
Sprawdź, czy ciąg an=2nn+1 jest arytmetyczny?

Zadanie 8 Rozwiązanie
Kilka początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) to 12, 16, 20, 24, 28, 32, ... Ile wynosi setny wyraz tego ciągu?

Zadanie 9 Rozwiązanie
Liczby 25, 40, 55, 70, 85, 100, 115, ... są kolejnymi, początkowymi wyrazami pewnego ciągu arytmetycznego (an). Znajdź wzór ogólny na n-ty wyraz tego ciągu. Oblicz wyraz a50.

Zadanie 10 Rozwiązanie
Wyznacz ciąg arytmetyczny, mając dane: a2 = 7, a3 = 13.

Zadanie 11 Rozwiązanie
Wyznacz ciąg arytmetyczny, mając dane: a8 = 88, a9 = 100.

Zadanie 12 Rozwiązanie
Wyznacz ciąg arytmetyczny, mając dane: a5 = 31, a9 = 55.

Zadanie 13 Rozwiązanie
Wiedząc, że ciąg jest arytmetyczny i mając dane a1 = 10, r = 4, an = 158, znajdź n, Sn.

Zadanie 14 Rozwiązanie
Wyznacz a2, a5, a13 w ciągu arytmetycznym (an), w którym a1 = 8, r = 11.

Zadanie 15 Rozwiązanie
Oblicz sumę 1 + 5 + 9 + 13 + ... + 65.

Zadanie 16 Rozwiązanie
Oblicz sumę pierwszych piętnastu wyrazów ciągu: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ...

Zadanie 17 Rozwiązanie
Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego danego wzorem ogólnym an = 3n - 2.

Zadanie 18 Rozwiązanie
Wiadomo, że liczby 8, x, 22 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Oblicz x.

Zadanie 19 Rozwiązanie

strony: 1


© 2023 math.edu.pl      kontakt