logowanie


matematyka » zadania » zbiór zadań » zadania

Zbiór zadań, zadania różne

Powrót do kategorii | Schowek


Zadanie 1 Rozwiązanie
Jacek przechowuje swoje oszczędności w monetach dwu i pięciozłotowych. Wartość monet dwuzłotowych stanowi 35% jego oszczędności. Ile dwuzłotówek ma Jacek, jeśli pięciozłotówek ma 26.

Zadanie 2 Rozwiązanie
Podczas jazdy samochodem pan Antoni zużył 3,5 litra benzyny, co równało się jednej szóstej benzyny znajdującej się w zbiorniku paliwa. Podczas drugiej jazdy zużył 0,2 benzyny, która pozostała po pierwszej jeździe. Podczas trzeciej jazdy zużył połowę tego, co jeszcze zostało. Ile litrów paliwa zostało w zbiorniku po trzech jazdach?

Zadanie 3 Rozwiązanie
Pewną pracę jeden robotnik wykona w ciągu 12 dni, drugi tę samą pracę wykona w ciągu 9 dni, a trzeci - w ciągu 18 dni. W jakim czasie wykonają robotnicy tę pracę, gdy będą pracowali razem?

Zadanie 4 Rozwiązanie
Ogon ryby waży 140 dekagramów, głowa waży tyle, ile ogon i pół tułowia, a tułów tyle, ile głowa i ogon. Ile kilogramów waży ryba?

Zadanie 5 Rozwiązanie
Która jest godzina? zapytał ktoś Pitagorasa. Pozostało jeszcze z doby dwie trzecie tego, co już upłynęło odpowiedział filozof. Która była godzina?

Zadanie 6 Rozwiązanie
W trójkącie prostokątnym ABC przedłużono przeciwprostokątną AB i odłożono odcinek AD równy AC oraz odcinek BE równy BC. Jaką miarę ma kąt DCE?

Zadanie 7 Rozwiązanie
Pewna liczba naturalna powiększona o iloczyn swoich cyfr daje swój anagram. Jaka jest najmniejsza liczba o tej własności?

Zadanie 8 Rozwiązanie
Z dwóch równoramiennych trójkątów prostokątnych złożono trapez. Ile wynosi pole trapezu wiedząc, że pole mniejszego z trójkątów jest równe 8 cm2

Zadanie 9 Rozwiązanie
Z talii pięćdziesięciu dwóch kart losujemy jedną, zwracamy ją, karty tasujemy i losujemy drugą. Ile jest możliwych wyników losowania?

Zadanie 10 Rozwiązanie
Szesnastu rybaków podzieliło się na trzy grupy A, B, C. Każdy rybak z grupy A złowił 13 ryb, z grupy B pięć ryb, a z grupy C cztery ryby. Łącznie złowili 113 ryb. Ile rybaków było w grupie B?

Zadanie 11 Rozwiązanie
Zając biegnie 35 razy szybciej niż żółw, który na przebycie trasy wyścigu potrzebuje 2 godziny i 20 minut. Ile minut wcześniej musi wystartować żółw, aby obaj przybiegli do mety razem?

Zadanie 12 Rozwiązanie
Kwadrat ma obwód 32 dm. Środki dwóch kolejnych boków tego kwadratu połączono ze sobą i z wierzchołkiem nie należącym do tych boków. Jakie jest pole otrzymanego w ten sposób trójkąta?

Zadanie 13 Rozwiązanie
Liczba uczniów pewnej szkoły jest zawarta pomiędzy 400 a 800. Kiedy grupujemy ich bądź po 18, bądź po 20, bądź po 24 pozostaje za każdym razem 9 uczniów. Jaka jest liczba uczniów?

Zadanie 14 Rozwiązanie
Jeden kran napełnia basen w ciągu 2 godzin, a drugi w ciągu 6 godzin. W ciągu ilu godzin napełni się basen, jeżeli będą odkręcone obydwa krany?

Zadanie 15 Rozwiązanie
Do ponumerowania wszystkich stron encyklopedii użyto 6869 cyfr. Ile stron liczy ta encyklopedia?

Zadanie 16 Rozwiązanie
Mydło ma kształt prostopadłościanu, Piotr zużywając je równomiernie zauważył, że po 19 dniach wszystkie wymiary mydła zmniejszyły się o jedną trzecią początkowych wartości. Na ile dni wystarczy tego mydła Piotrowi, jeżeli będzie zużywać je w takim tempie jak dotychczas?

Zadanie 17 Rozwiązanie
Basen wypełnia się w ciągu 2 godzin, a opróżnia w ciągu 5 godzin. Po ilu minutach basen napełniłby się, gdyby otwarty został dopływ i odpływ jednocześnie?

Zadanie 18 Rozwiązanie
Przez wierzchołek kwadratu poprowadzono prostą, która dzieli kwadrat na trókąt o polu 24 cm2 i trapez o polu 40 cm2. Oblicz obwód trapezu.

Zadanie 19 Rozwiązanie
Sklejając odpowiednio dwa identyczne prostopadłościany, można otrzymać prostopadłościan o polu powierzchni 448 cm2 lub sześcian. Jaka jest objętość szaścianu?

Zadanie 20 Rozwiązanie
Ile razy w ciągu doby wskazówki zegarka minutowa i godzinowa tworzą kąt prosty?

strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


© 2023 math.edu.pl      kontakt