logowanie


matematyka » zadania » zbiór zadań » zadania

Zbiór zadań, średnia arytmetyczna

Powrót do kategorii | Schowek


Zadanie 1 Rozwiązanie
Oblicz średnią arytmetyczną liczb 4, 6, 3, 2, 4.

Zadanie 2 Rozwiązanie
Oblicz średnią arytmetyczną liczb -4, 6, -3, 2, 1.

Zadanie 3 Rozwiązanie
Oblicz średnią arytmetyczną liczb 24, 36, 52, 48, 64, 40.

Zadanie 4 Rozwiązanie
Oblicz średnią arytmetyczną liczb -10, 32, -24, 21, -3, 8.

Zadanie 5 Rozwiązanie
Oblicz średnią arytmetyczną liczb 5243, 1536, 13543.

Zadanie 6 Rozwiązanie
Oblicz średnią arytmetyczną liczb 2,5; 4,4; 3,8; 5,2; 1,2.

Zadanie 7 Rozwiązanie
Oblicz średnią temperaturę powietrza z czterech dni: -4,2˚C, -9,7 ˚C, -3,4˚C, 2,5˚C.

Zadanie 8 Rozwiązanie
Średnia temperatura powietrza w grudniu, styczniu i lutym była równa -8,8˚C. Średnia temperatura stycznia wynosiła -10,9˚C, lutego -12˚C. Oblicz średnią temperaturę grudnia.

Zadanie 9 Rozwiązanie
Z matematyki Jaś ma następujące oceny: 4, 3, 5, 2, 3, 5, 4, 4, a Małgosia: 4, 5, 3, 4+, 3+.
Jaką średnią ocen ma Jaś, a jaką Małgosia?

Zadanie 10 Rozwiązanie
W 10 osobowej drużynie średnia wieku była równa 17 lat. Gdy do grupy dołączył jeden zawodnik, średnia wieku wzrosła do 18 lat. Ile lat ma zawodnik, który dołączył?

Zadanie 11 Rozwiązanie
W pięcioosobowym zespole średnia wieku trzech pań wynosi 26 lat, a średnia wieku dwóch panów wynosi 36 lat. Jaka jest średnia wieku wszystkich osób?

Zadanie 12 Rozwiązanie
Średnia arytmetyczna liczb: 4; 6; -3; x; -2 jest równa 2. Wyznacz liczbę x.

Zadanie 13 Rozwiązanie
W klasie humanistycznej liczącej 25 uczniów średnia ocen z matematyki jest równa 3,6. Jeśli uczeń z oceną celującą przeniesie się do klasy matematyczno-fizycznej, to ile będzie równa średnia ocen z matematyki w tej klasie?

Zadanie 14 Rozwiązanie
Zbiór 112 kg ogórków, które ważyły średnio 14 dag podzielono na dwie częśći, oddzielając większe i mniejsze ogórki. Większe ogórki ważyły średnio 15 dag, a mniejsze 10 dag. Ile razem ważyły większe, a ile mniejsze ogórki?

Zadanie 15 Rozwiązanie
Średnia ocen ze sprawdzianu klasy IIa liczącej 25 uczniów wynosi 4,0, średnia ocen ze sprawdzianu klasy IIb liczącej 25 uczniów wynosi 3,8, a średnia ocen ze sprawdzianu klasy IIc liczącej 30 uczniów wynosi 3,7. Jaka jest średnia ocen ze sprawdzianu dla uczniów wszystkich klas drugich?

Zadanie 16 Rozwiązanie
Średnia wieku rodziców i ich dwójki dzieci wynosi 23 lata. Gdyby uwzględnić wiek dziadka, to średnia wieku wszystkich pięciu osób byłaby równa 31 lat. Ile lat ma dziadek?

Zadanie 17 Rozwiązanie
Średnia wzrostu pięciu koszykarzy grających w pierwszym składzie wynosi 1,95 m. Średnia wzrostu 10 zawodników rezerwowych wynosi 1,92 m. Oblicz średnią wzrostu wszystkich 15 zawodników.

Zadanie 18 Rozwiązanie
Średnia wieku 12 pracowników pewnej firmy wynosi 30 lat. Gdy przyjęto nowego pracownika średnia wieku pracowników zwiększyła się o rok. Ile lat ma nowy pracownik?

Zadanie 19 Rozwiązanie
Średnie miesięczne wynagrodzenie w pewnej firmie zatrudniającej 20 osób wynosiło 3200 zł. Zatrudniono nowego pracownika. Ile zarabia ten pracownik, jeśli obecnie średnie wynagrodzenie w firmie jest o 2% wyższe niż poprzednio?

Zadanie 20 Rozwiązanie
Oblicz średnią arytmetyczną liczb złożonych mniejszych od 20.

strony: 1 2


© 2023 math.edu.pl      kontakt