logowanie


matematyka » zadania » zbiór zadań » zadania

Zbiór zadań, zbiory

Powrót do kategorii | Schowek


Zadanie 1 Rozwiązanie
Wyznacz elementy zbioru A = {1, 2, 3, ...,10}

Zadanie 2 Rozwiązanie
Wyznacz elementy zbioru A = {xN: 3 < x < 10}

Zadanie 3 Rozwiązanie
Wyznacz elementy zbioru A = {xN: x < 0}

Zadanie 4 Rozwiązanie
Wyznacz elementy zbioru A = {xN: x ≤ 5}

Zadanie 5 Rozwiązanie
Wyznacz elementy zbioru A = {xC: -5 < x ≤ 3}.

Zadanie 6 Rozwiązanie
Wyznacz elementy zbioru A = {xC: x2 < 10}.

Zadanie 7 Rozwiązanie
Wyznacz elementy zbioru A = {xR: |x| = 5}.

Zadanie 8 Rozwiązanie
Wyznacz elementy zbioru A = {2n + 1 : nN}.

Zadanie 9 Rozwiązanie
Dane są zbiory: A = {1, 3, 5, 7, 9}, B = {0, 3, 6, 9, 12}.
Wyznacz AB, AB, A\B, B\A.

Zadanie 10 Rozwiązanie
Dane są zbiory: A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, B = {2, 4, 6, 8}.
Wyznacz AB, AB, A\B, B\A.

Zadanie 11 Rozwiązanie
Dane są zbiory: A = {a, b, c, d, e, f}, B = {a, k, b, l}.
Wyznacz AB, AB, A\B, B\A.

Zadanie 12 Rozwiązanie
Dane są zbiory: A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {xN: 3 < x < 10}
Wyznacz AB, AB, A\B, B\A.

Zadanie 13 Rozwiązanie
Dane są zbiory:
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
B = {3, 4, 5, 6, 7},
C = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}.
Wyznacz ABC oraz ABC.

Zadanie 14 Rozwiązanie
Dane są zbiory: A = {xC: -4 < x ≤ 2} B = {xN: x < 6}
Wyznacz AB, AB, A\B, B\A.

Zadanie 15 Rozwiązanie
Wyznacz dopełnienie zbioru A = {2, 4, 6} do zbioru liczb naturalnych.

Zadanie 16 Rozwiązanie
Dane są zbiory:
A = {2n + 1 : nN}
B = {2n: nN}
Wyznacz AB, AB, A\B, B\A.

Zadanie 17 Rozwiązanie
Niech N - zbiór liczb naturalnych, C - zbiór liczb całkowitych, W - zbiór liczb wymiernych, R - zbiór liczb rzeczywistych. Podaj nazwę zbioru:
a). C\N
b). R\W
c). R\R-
d). R\{0}
e). CN
f). CN
g). RW

strony: 1


© 2023 math.edu.pl      kontakt