logowanie


matematyka » arytmetyka » liczby pierwsze » czynnikli pierwsze » algorytm

Algorytm rozkładu liczby na czynniki pierwsze

Przedstawiony niżej przykład napisany jest w języku C++ i testowany w środowisku DevC++. Aby kod ten zamienić na program, należy go skompilować w wyżej wymienionym środowisku.


#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;
//----------------- www.math.edu.pl ------------------

int main(int argc, char *argv