logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Statystyka, zadanie nr 6122

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

maaggda11
postów: 1
2020-01-06 19:03:12

porzebuje pomocy zadanie za statystyki :

1. W szpitalu klinicznym badano jak zmienia się wilgotność względna (w %) pewnego materiału pod wpływem zmian temperatury. Tabela przedstawia wyniki pomiarów: temperaturę T (zmienna x) oraz wilgotność względną y (zmienna y).

Wiadomo, ze równanie opisujące tę zależność ma postać: 𝑦=𝑏∙𝑒&’ ()* Należy znaleźć parametry b, c i d tego równania.

2. Pobrano próbki krwi od 38 osób. Otrzymane próbki poddano analizie ze względu na dwie cechy: liczbę erytrocytów w milionach (cecha X), oraz poziom hemoglobiny w procentach (Cecha Y). Współczynnik korelacji liniowej dla tych dwóch cech obliczony na podstawie próby wynosi rxy=0,55. Na poziomie istotności alfa=0,05 zweryfikować hipotezę, że istnieje korelacja liniowa między cechami X i Y.

Wiadomość była modyfikowana 2020-01-06 19:06:39 przez maaggda11

chiacynt
postów: 749
2020-01-07 14:47:35

1. Proszę przepisać czytelnie, zgodnie z wymogami edytora LateX równanie opisujące postać zmian temperatury i wilgotności.

2. Test dla dla współczynnika korelacji liniowej.

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj