logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - uczelnie wyższe » zadanie

Statystyka, zadanie nr 6253

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

matteosz97
postów: 37
2020-05-11 18:31:13

Stwierdzono, że użycie innej prasy mechanicznej skraca czas obróbki metalu. Dokonano 10 pomiarów czasu obróbki i otrzymano następujące wyniki czasu (minuty): 57, 55, 63, 24, 67, 43, 33, 68, 56, 54. Stara prasa uzyskała wyniki: 58, 58, 56, 38, 70, 38, 42, 75, 68, 67. Dla poziomu ufności 0,01 sprawdzić hipotezę o równości średnich czasów obróbki przez obie prasy.

Próba rozwiązania:

$\overline{X}_{1}=52\qquad S_{1}^{2}=209,1111\qquad \overline{X}_{2}=57\qquad S_{2}^{2}=184,889$


$H_{0}:\sigma _{1}^{2}=\sigma _{2}^{2}\qquad H_{1}:\sigma _{1}^{2}>\sigma_{2}^{2}$

$F=\frac{S_{1}^{2}}{S_{2}^{2}}=1,13101$

$\nu _{1}=n_{1}-1=9\qquad \nu _{2}=n_{2}-1=9$

F-Snedecor (0,01) >> 5,35

$\mathfrak{K=}\left( 5,35,\,+\infty \right)$

Stwierdzamy brak podstaw do odrzucenia hipotezy o jednorodności wariancji.

$\sigma _{1}^{2}=\sigma _{2}^{2}$


Test:

$H_{0}:\mu _{1}=\mu _{2}\qquad H_{1}:\mu _{1}\neq\mu _{2}.$

$T =\left( 52-57\right) \left\{ \frac{9\cdot 209,1111+9\cdot 184,8889}{10+10-2}%
\left( \frac{1}{10}+\frac{1}{10}\right) \right\} ^{-\frac{1}{2}}=-0,79657$

$\alpha =0.01$

$\nu =n_{1}+n_{2}-2=18$

$\mathcal{R} = (-\infty, -2,8784)\cup(2,8784, +\infty)$

Stwierdzamy brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Na poziomie istotności 0,01 możemy stwierdzić, że średni czas obróbki metali jest taki sam.


chiacynt
postów: 749
2020-05-13 08:38:05

Test dla sprawdzenia równości dwóch średnich.

$ n_{1}< 30, \ \ n_{2}< 30$

Statystyka $ T $ - Studenta.

Rozwiązanie dolne - poprawne.

Nie wiem, czemu służy górna część rozwiązania zadania, nie porównujemy wariancje tylko średnie.

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj