logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - zadania różne » zadanie

Konkursy, zadanie nr 75

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

justyna0kamil
postów: 27
2012-04-07 22:28:42

akład Usługowy ''Okpol'' sp. z o. o., 51-300 Wrocław, ul Tęczowa 9 zajmuje się montażem okien. Na dzień 01.01.2011 r. zakład posiada następujące składniki zasobów majątkowych i źródła ich pochodzenia:

- Równowartość wpłat pieniężnych wniesionych przez udziałowców (kapitał zakładowy):
- Kwoty wystawionych weksli własnych: 5 000
- Kwoty należne z tytułu sprzedaży usług dla Hurtowni ''Rolex'': 800
- Maszyny i urządzenia: 33 600
- Zadłużenie wobec P.P.U. ''Lima'' z tytułu zaciągniętej pożyczki: 4 600
- Niewypłacone pracownikom wynagrodzenia: 2 400
- Grunty własne: 54 740
- Środki pieniężne w banku: 21 200
- Kwota naliczonego, a nieprzekazanego do budżetu podatku dochodowego: 1 340
- Materiały biurowe: 2 200
- Nabyty patent: 4 300
- Dodatni wynik finansowy (zysk netto): 10 000

W styczniu zarejestrowano następujące operacje gospodarcze:

1. Pobrano gotówkę z banku do kasy: 3 000
2. Spłacono z rachunku bankowego:
a) zobowiązania wekslowe: 5 000
b) zobowiązania z tytułu podatku dochodowego: 1 340
c) pożyczkę wobec P.P.U. Lima: 4 600
3. Wypłacono gotówką zaległe wynagrodzenie pracownikom: 2 400
4. Otrzymano na rachunek zaciągnięty kredyt bankowy: 8 500
5. Spłacono ratę kredytu środkami z rachunku bankowego: 340
ze środków zgromadzonych na rachunku bieżacym zakupiono akcje w celu lokaty 3700
7.Zakupiono od dostawcy i przyjęto do magazynu piankę uszczelniającą - zapłata później 550
spłacono ratę kredytu 340
9. Zwrócono dostawcy pianki część dostawy pianki z powodu przeterminowania 120
10. Przeznaczono część wygospodarowanego zysku na rozwój jednostki 7 000
11. Udziałowiec wycofał wniesione udziały w postaci środków pieniężnych do banku 10 000
proszę o zrobienie bilansu sald i obrotów i wytłumaczenie bo mi coś się nie udaje


pucio19
postów: 2
2012-06-01 20:46:23

Saldo = (5000 + 800 +33600 + 4600 + 2400 + 54740 +21200 + 1340 + 2200 + 4300 + 10000)+ (-3000 -5000 -1340 -4600 -2400 - 8500 -340 -3700 -550 -340 -7000 -10000) = 93410

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj