logowanie

matematyka » forum » forum zadaniowe - zadania różne » zadanie

Inne, zadanie nr 76

ostatnie wiadomości  |  regulamin  |  latex

AutorZadanie / Rozwiązanie

justyna0kamil
postów: 27
2012-04-07 22:33:42

zakład Usługowy ''Okpol'' sp. z o. o., 51-300 Wrocław, ul Tęczowa 9 zajmuje się montażem okien. Na dzień 01.01.2011 r. zakład posiada następujące składniki zasobów majątkowych i źródła ich pochodzenia:- Równowartość wpłat pieniężnych wniesionych przez udziałowców (kapitał zakładowy):

- Kwoty wystawionych weksli własnych: 5 000

- Kwoty należne z tytułu sprzedaży usług dla Hurtowni ''Rolex'': 800

- Maszyny i urządzenia: 33 600

- Zadłużenie wobec P.P.U. ''Lima'' z tytułu zaciągniętej pożyczki: 4 600

- Niewypłacone pracownikom wynagrodzenia: 2 400

- Grunty własne: 54 740

- Środki pieniężne w banku: 21 200

- Kwota naliczonego, a nieprzekazanego do budżetu podatku dochodowego: 1 340

- Materiały biurowe: 2 200

- Nabyty patent: 4 300

- Dodatni wynik finansowy (zysk netto): 10 000W styczniu zarejestrowano następujące operacje gospodarcze:1. Pobrano gotówkę z banku do kasy: 3 000

2. Spłacono z rachunku bankowego:

a) zobowiązania wekslowe: 5 000

b) zobowiązania z tytułu podatku dochodowego: 1 340

c) pożyczkę wobec P.P.U. Lima: 4 600

3. Wypłacono gotówką zaległe wynagrodzenie pracownikom: 2 400

4. Otrzymano na rachunek zaciągnięty kredyt bankowy: 8 500

5. Spłacono ratę kredytu środkami z rachunku bankowego: 340

ze środków zgromadzonych na rachunku bieżacym zakupiono akcje w celu lokaty 3700

7.Zakupiono od dostawcy i przyjęto do magazynu piankę uszczelniającą - zapłata później 550

spłacono ratę kredytu 340

9. Zwrócono dostawcy pianki część dostawy pianki z powodu przeterminowania 120

10. Przeznaczono część wygospodarowanego zysku na rozwój jednostki 7 000

11. Udziałowiec wycofał wniesione udziały w postaci środków pieniężnych do banku 10 000

proszę o zrobienie bilansu sald i obrotów i wytłumaczenie bo mi coś się nie udaje

strony: 1

Prawo do pisania przysługuje tylko zalogowanym użytkownikom. Zaloguj się lub zarejestruj

© 2019 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt   drukuj