logowanie


matematyka » ciekawostki » matematycy » Hipokrates

Hipokrates z Chios (V w. p.n.e.)

Hipokrates z Chios Hipokrates z Chios swoje dorosłe życie rozpoczął od zajmowania się handlem morskim, jednak podczas jednej z podróży, poborcy z Bizancjum ograbili go ze wszystkich pieniędzy. Doszczętnie zrujnowany zajął się matematyką. Wstąpił do szkoły pitagorejskiej, gdzie został matematykiem. To on wymyślił rozumowanie poprzez sprowadzanie do absurdu!. Rozumowanie takie pozwala ustalić prawdziwość twierdzenia, udowadniając, że twierdzenie przeciwne prowadzi do absurdu.

Hipokrates z Chios rozpatrywał sierpy księżyca i wykonał kwadraturę księżyców. Była to pierwsza kwadratura figury krzywoliniowej.

Sprowadził rozwiązanie problemu podwojenia sześcianu (problem delijski) do znalezienia podwójnej średniej proporcjonalnej takich dwóch liczb x i y, że dla dowolnych liczb a i b zachodzi: a x = x y = y b

Hipokrates z Chios był autorem pierwszego podręcznika z geometrii - Stoicheia czyli Elementy. Dzieło to jednak zaginęło. W latach ok. 450 - 420 p.n.e. działał w Atenach, gdzie otworzył szkołę geometrii. Nauczał w niej za opłatą za co został wygnany ze szkoły pitagorejskiej.
© 2023 math.edu.pl      kontakt