logowanie


matematyka » ciekawostki » matematycy

Matematycy

Matematyk to jeden z najdawniejszych zawodów, znany już w starożytności. Matematyk to nie tylko znawca nauki o liczbach i figurach geometrycznych, jak sądzono dawniej. Matematyk to osoba, która posługuje się w swojej pracy dedukcyjną metodą myślenia, a to znaczy, że dąży do sformułowania praw ogólnych, czyli takich, które obowiązują zawsze i wszędzie.
A oto poniżej biografie niektórych z pośród znanych uczonych.

VI wiek p.n.e.
Tales z Miletu
Pitagoras z Samos
Hippiasz z Elidy

V wiek p.n.e.
Zenon z Elei
Hipokrates z Chios

IV wiek p.n.e.
Platon
Euklides z Megary


Archimedes
Heron

© 2023 math.edu.pl      kontakt