logowanie


matematyka » algebra » wyrażenia algebraiczne » wielomiany » iloczyn wielomianów

Mnożenie wielomianów

Iloczynem dwóch wielomianów nazywamy wielomian, który jest sumą iloczynów wszystkich składników jednego wielomianu przez wszystkie drugiego. Mnożymy więc każdy wyraz jednego wielomianu przez każdy wyraz drugiego wielomianu i dokonujemy redukcji wyrazów podobnych. Mnożąc wielomian przez jednomian możemy zastosować prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania.

Przykład
$(2x^2 - 3x + 1)(5x^2 + 4x - 7) = 10x^4 + 8x^3 - 14x^2 - 15x^3 - 12x^2 + 21x + 5x^2 + 4x - 7 = 10x^4 - 7x^3 - 21x^2 + 25x - 7$

Mnożenie dwóch wielomianów

Przykłady poprawnie wpisywanych wyrażeń:
(2)*(x^4+2x^2-5)
(7x^3 - 4x^2 - 4x+5)*(3x^2 + 6)
(-2x^3-2x^2 - 3/4x - 4)*(-2x + 1/3x^2 + 1)
(2x^2 - 3,5x - 3)*(3,5x^2 + 0,5x + 1)

© 2023 math.edu.pl      kontakt