logowanie


matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » procenty » obliczenia procentowe

Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba, należy obliczyć, jakim ułamkiem pierwszej liczby jest druga liczba i ułamek ten przedstawić w postaci procentu.

Przykład
Jakim procentem liczby $12$ jest liczba $3$?
$\frac{3}{12} = \frac{3}{12} \cdot 100\% = \frac{300\%}{12} = 25 \%$


Oblicz jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba
Podaj dwie liczby naturalne

Jaki procent liczby stanowi liczba ?   

© 2023 math.edu.pl      kontakt