logowanie


matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » logarytmy » logarytm naturalny

Logarytm naturalny

Logarytm naturalny to logarytm o podstawie e = 2,71828182845904523... Liczba e zwana jest liczbą Nepera i jest to przybliżona wartość wyrażenia (1+1n)n, dla bardzo dużych n.

Logarytm naturalny oznaczany symbolem ln, a nazwa naturalny odzwierciedla naturalne występowanie liczby e w otaczającym nas świecie. Logarytm naturalny jest bardziej użyteczny w rzeczywistości niż inne logarytmy. Logarytm o tej podstawie ma cechę wyróżniającą go spośród wszystkich innych logarytmów.

Jego pochodna wyrażona jest wzorem 1x, można więc zdefiniować logarytm naturalny jako pole zawarte pod wykresem funkcji y=1x.

logarytm naturalny
Zaznaczony obszar pod wykresem funkcji to lnc.

© 2023 math.edu.pl      kontakt